วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวช. ตกค้างปวส. ตกค้างครู-บุคลากรบุคคลทั่วไปปริญญาตรีนักศึกษาจบการศึกษา
กลุ่มหรือห้อง ทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เริ่มตรวจสอบวันที่     ถึงวันที่      
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล --มาขาด%หมายเหตุ
8 ต.ค. พ.ย.
พฤ.ศ.ส.อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.จ.อ.พ.พฤ.
24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15927010054นางสาวเบญนภา  บุราคร
25931060054นางสาวอนัญญา  พฤกษะริตานนท์
35931210067นายยงยศ  บัวหอม
45941056009นายซาฟีรีน  ซีส
56021010001  
66021010002  
76021010003  
86021010004  
96021010005  
106021010006  
116021010007  
126021010009  
136021010010  
146021010011  
156021010012  
166021010013  
176021010014  
186021010015  
196021010017  
206021010019  
216021010020  
226021010021  
236021010022  
246021010023  
256021010024  
266021010027  
276021010028  
286021010029  
296021010030  
306021010031  
316021010032  
326021010036  
336021010038  
346021010039  
356021010040  
366021010042  
376021010044  
386021010045  
396021010046  
406021010048  
416021010049  
426021010050  
436021010051  
446021010052  
456021010053  
466021010054  
476021010055  
486021010056  
496021010057  
506021010058  
516021010059  
526021010060  
536021010061  
546021010062  
556021010063  
566021010065  
576021010066  
586021010067  
596021010068  
606021010069  
616021010070  
626021010072  
636021010073  
646021010075  
656021010076  
666021010078  
676021010080  
686021010083  
696021010084  
706021010098  
716021010108  
726021010149  
736021010150  
746021010151  
756021010152  
766021010153  
776021010156  
786021010158  
796021010159  
806021010183  
816021010184  
826021010186  
836021010188  
846021010189  
856021010190  
866021040053  
876031020150ณัฐพร  แซ่ลี้
886032020001นางสาวกัณฐิมา  พงอุดทา
896032020004นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์แก้ว
906032020006นางสาวชลิตา  อาภรณ์
916032020007นางสาวณัฐพร  จันทาทอง
926032020008นางสาวดารารัตน์  เบ็ญมาศ
936032020009นางสาวดารารัตน์  ใยแสง
946032020010นางสาวถนอมจิต  นาคนวล
956032020011นางสาวธิดารัตน์  ผาสุก
966032020013นางสาวนฤมล  เพิกอาภรณ์
976032020015นางสาวบุญกอง  ดวงสมร
986032020016นางสาวประกาย  ไชยผา
996032020017นางสาวพรฐิตา  สายแก้ว
1006032020018นางสาวพัชริดา  พงษ์สุวรรณ์
1016032020019นางสาวมณทิรา  ชาติมนตรี
1026032020020นางสาวมินตรา  พงษ์สุระ
1036032020021นางสาวมุกดาสวรรค์  เผ่าพันธ์
1046032020022นางสาวรจนา  พิมพ์ศร
1056032020024นางสาววัชราภรณ์  มั่นคง
1066032020025นางสาววิจิตรา  จุลเหลา
1076032020027นางสาววิรดา  ไชยสาร
1086032020028นางสาวศศิธร  ก้านเหลือง
1096032020029นางสาวศิรินาถ  เบญจภาส
1106032020031นางสาวสายฝน  ศรีกะชา
1116032020032นางสาวสุกัญญารัตน์  ต้นภูเขียว
1126032020033นางสาวสุภัทรา  สาครสิทธิ์
1136032020034นายอรปรียา  ขาวสะอาด
1146032020037นางสาวเสาวณีย์  พิมสอน
1156032020038นางสาวเหมือนฝัน  หงส์วิลัย
1166032020039นางสาวโสรญา  แกชวดดง
1176032020040นางสาวไพรจิตรา  ไก่แก้ว
1186032020042นางสาววนาลี  พรหมชนะ
1196032020044นางสาวศศิธร  เจียงพงษ์
1206032020046นางสาวแพรวนภา  รักศิลป์
1216032020047นางสาวสุดา  พุเพ่ง
1226032020048นางสาวสุภาวรรณ  ชัยราช
1236032020049นางสาวเจนจิรา  พันธ์แก่น
1246032020050นางสาวเพ็ญนภา  โยธี
1256032020060นางสาวศิรินภรณ์  เพิ่มขุนทด
1266032020068นางสาวนิตยา  สุวรรณจักร์
1276032020069นางสาวกนกวรรณ  โสมพิมาย
1286032020073นายประสิทธิ์  บัวพันธ์
1296032040001นางสาวนางสาวกนิษฐพร  คชเนตร
1306032040002นายกาญจนา  วันคำ
1316032040006นางสาวนางสาวจุฑามาศ  พิกุล
1326032040009นางสาวนางสาวชนรดี  ตรีแก้ว
1336032040010นางสาวนางสาวชลลดา  คำอินทร์
1346032040011นางสาวนางสาวฐิติพร  แซ่โค้ว
1356032040012นางสาวนางสาวณัฐธิดา  พิมสอน
1366032040013นางสาวนางสาวณัฐปภัสร์  บุญราช
1376032040015นางสาวนางสาวธัญญาลักษณ์  แหวนวงษ์
1386032040016นายนรเศรษฐ์  สะอาด
1396032040018นางสาวนางสาวบุญญา  จันทะบุตร
1406032040019นางสาวประภามาศ  สงโสด
1416032040020นางสาวนางสาวปวีณา  ปัดชา
1426032040021นางสาวนางสาวปิยะภรณ์  พงษ์เพ็ชร
1436032040022นางสาวนางสาวผกามาศ  พรมโสภา
1446032040023นายพงศ์ศิริ  บุญเชิญ
1456032040024นางสาวนางสาวพรนภา  พรมชาติ
1466032040025นางสาวนางสาวพรวิลัย  ใจใส
1476032040026นางสาวนางสาวพิมพิไล  โคตรวงค์
1486032040027นางสาวนางสาวพิมพ์ลดา  หงษ์ศิริ
1496032040029นางสาวนางสาวภัครจีรา  สระน้ำ
1506032040030นางสาวนางสาวมณีวรรณ  มะโน
1516032040031นางสาวนางสาวมนทกานต์  สีแดง
1526032040033นางสาวนางสาวรสรินธร  เวียงคำ
1536032040036นางสาวนางสาวศิริรัตน์  หาญทอง
1546032040037นายสิทธิวา  หาดคำ
1556032040038นายสุทธินันท์  ทองหมื่น
1566032040041นางสาวนางสาวอัจฉราวดี  ตะเคียนเกลี้ยง
1576032040042นางสาวนางสาวอาภัสรา  ไตรรัตน์
1586032040043นางสาวนางสาวเจนจิรา  ทวนทอง
1596032040044นางสาวนางสาวเดือนนภา  บุญทำนุก
1606032040046นางสาวนางสาวปิยะดา  โชติ
1616032040047นางสาวนางสาวปิยะรัตน์  มากมูล
1626032040050นางสาวนางสาวสไบแพร  หน่อสุวรรณ
1636032040101นางสาวนางสาววิภาภรณ์  ชวนผดุง
1646032040134นางสาวเจนจิรา  ธัญญาหาร
1656032040135นางสาวเจนจิรา  รัศมี
1666032040141นางสาวนางสาวณัฎฐ์นันธ์  สืบเพ็ง
1676032040142นางสาวนางสาวฐาปนีย์  ขวัญนัทธี
1686032040143นางสาวนางสาวเจนจิรา  ดอกดวน
1696032040144นายบัญชา  แก้วพูล
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]