วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

รายการจองหนังสือ
ที่รหัสสมาชิกชื่อสมาชิกเลขทะเบียนหัวเรื่องวันที่จองวันที่มารับ--|--
1 00001   000885 18/07/255020/07/2550
2 4821020010   000008 04/03/255106/03/2551
3 4821020010   000031 29/03/255131/03/2551
4 4922011060   019010 11/07/255109/07/2550
5 4821020010   0016885 15/07/255116/07/2551
6 4922013049   BC491761 25/07/255126/07/2551
7 5022013042   019239 05/09/255108/09/2551
8 4922013055   013351 19/09/255129/09/594
9 5021042105   500402 07/12/255108/12/2551
10 5121063027   520328 28/09/2552//543
11 5121063026   000188 28/09/255229/09/2552
12 5122014005   000188 28/09/255229/09/2552
13 5121063025   BC491761 24/03/255331/03/2553
14 5122014135   BC491761 11/05/25530//05/2553
15 5121063025   019239 23/08/255325/08/2553
lib_reserve.php
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]