วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

หน้าที่ 1/1400
ค้นหาหนังสือ  
  แสดง   6  เล่ม   ทั้งหมด 8,399 เล่ม
เลขทะเบียน :
590349จองหนังสือ
เรื่อง : มือใหม่ใช้งาน คอมพิวเตอร์ อัพเดต 2013-2014 ฉบับสมบูรณ์
หมวดหมู่ : 004
ผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
สำนักพิมพ์ : สนพ.ซิมพลิฟาย
ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : 978-616-262-128-4
หน้า :
504     หน้าขนาด : ราคา : 199    บาท
เลขทะเบียน :
590351จองหนังสือ
เรื่อง : มือใหม่ใช้งาน คอมพิวเตอร์ อัพเดต 2013-2014 ฉบับสมบูรณ์
หมวดหมู่ : 004
ผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
สำนักพิมพ์ : สนพ.ซิมพลิฟาย
ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : 978-616-262-128-4
หน้า :
504     หน้าขนาด : ราคา : 199    บาท
เลขทะเบียน :
590350จองหนังสือ
เรื่อง : มือใหม่ใช้งาน คอมพิวเตอร์ อัพเดต 2013-2014 ฉบับสมบูรณ์
หมวดหมู่ : 004
ผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
สำนักพิมพ์ : สนพ.ซิมพลิฟาย
ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : 978-616-262-128-4
หน้า :
504     หน้าขนาด : ราคา : 199    บาท
เลขทะเบียน :
500230จองหนังสือ
เรื่อง : สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ASPสำหรับผู้เริ่มต้น รวม โปรเจ็กต์ ASP
หมวดหมู่ : 006.68
ผู้แต่ง : มณีโชติ สมานไชย
สำนักพิมพ์ : สนพ.อินโพเพรส
ปีที่พิมพ์ : 2544
ISBN : 974-90100-8-6
หน้า :
378     หน้าขนาด : ราคา : 249    บาท
เลขทะเบียน :
500231จองหนังสือ
เรื่อง : สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ASPสำหรับผู้เริ่มต้น รวม โปรเจ็กต์ ASP
หมวดหมู่ : 006.68
ผู้แต่ง : มณีโชติ สมานไชย
สำนักพิมพ์ : สนพ.อินโพเพรส
ปีที่พิมพ์ : 2544
ISBN : 974-90100-8-6
หน้า :
378     หน้าขนาด : ราคา : 249    บาท
เลขทะเบียน :
500232จองหนังสือ
เรื่อง : สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ASPสำหรับผู้เริ่มต้น รวม โปรเจ็กต์ ASP
หมวดหมู่ : 006.68
ผู้แต่ง : มณีโชติ สมานไชย
สำนักพิมพ์ : สนพ.อินโพเพรส
ปีที่พิมพ์ : 2544
ISBN : 974-90100-8-6
หน้า :
378     หน้าขนาด : ราคา : 249    บาท
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]