วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online


The file chart/lib_ent_set_data.php is not writable สร้างกราฟไม่ได้

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด คำนวณจากปริมาณสมาชิกที่เข้าห้องสมุด
จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 9,317
ที่เดือนปีจำนวนสมาชิกเข้าห้องสมุดเปอร์เซ็นการเข้าห้องสมุดการเปลี่ยนแปลงหมายเหตุ
1พฤษภาคม25621121%เพิ่มขึ้น 1% 
2มิถุนายน25625976%เพิ่มขึ้น 5% 
3กรกฎาคม25625366%ลดลง 0% 
4สิงหาคม25623173%ลดลง -3% 
5กันยายน25621432%ลดลง -1% 
6ตุลาคม256280%ลดลง -2% 
7พฤศจิกายน25622673%เพิ่มขึ้น 3% 
8ธันวาคม25621432%ลดลง -1% 
9มกราคม2563871%ลดลง -1% 
 SISAT Library V 4.05   [ 27  มกราคม  2563 ]