วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
หน้าที่ 1/420
  หน้าแรก หน้าที่ 1/420 ไปหน้าที่ 2 หน้าสุดท้าย
เลขทะเบียนDDCผู้แต่งชื่อเรื่องหัวเรื่องพิมพ์ลักษณ์ครั้งที่พิมพ์จำนวนหน้าราคาวันที่ได้มาISBNเลขเรียกหนังสือหมายเหตุ
57000360 658.48 ดร.สิงห์ทอง บัวชุม คู่มือ+ข้อสอบ ส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน การเงินและการบัญชี ระดับ 1-2 สถาบัน Best Center,สถาบัน Best Center,-1 301 250 20/02/2562 978-616-918-460-7 658.48 ส - ค
000018 895.913 กฤษณะ อโกสิน ไฟพ่าย หจก รวมสาส์น,หจก.รวมสาศ์น,-1 622 0 17/06/2562  895.913 ก - ฟ
000025 895.913 ศศิวิมล ศศิวิมลสับแหลก สนพ.ดวงตาจัดพิมพ์,สนพ.ดวงตาจัดพิมพ์,-1 356 20 15/07/2562  895.913 ศ - ศ
000027 895.913 นิดา จ้าวทะเลทราย หจก รวมสาส์น,หจก.รวมสาศ์น,-1 478 65 17/06/2562  895.913 น - จ
000038 100 โอภาส เพ็งเจริญ เรียนให้เก่งทำงานให้เจ๋งอย่าง ดร.มานะ มหาสุวีระชัย สนพ.มติชน,สนพ.มติชน,25433 284 180 30/07/2562 974-321-975-7 100 อ 2543 ร
000066 895.913 เปียรส ร้อยใจไว้ในรัก สนพ.สยามอิเตอร์มีเดีย,สนพ.สยามอินเตอร์มีเดีย,25491 216 160 25/07/2562 974-9949-44-9 895.913 ป 2549 ร
000110 100 ชาติ กอบจิตติ นครไม่เป็นไร สนพ.ตนวรรณกรรม,สนพ.ตนวรรณกรรม,25425 94 30 01/08/2562 974-211-095-6 100 ช 2542 ต
000116 895.913 ลมุล รัตนากร แสงโสม สนพ.บรรณกิจ,สนพ.บรรณกิจ,25381 143 30 18/07/2562 01-15-0066-01 895.913 ล 2538 ส
000164 900 จินดา จำเริญ สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลี บ.แดยอง เพ็คติ้ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด,บ.แดยอง เพ็คติ้ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด,25462 231 0 19/07/2562 89-7375-100-x 900 จ 2546 ส
000168 300 โฮะชะกะ มะชะยะซุ ญี่ปุ่น สมัยโชวะ ประวัติศาสตร์บอกเล่าจากพ่อสู่ลูก มูลนิธิโครงการตการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์,มูลนิธิโครงการตการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์,25441 382 0 25/07/2562 974-572-806-3 300 ฮ 2544 ญ
00026 895.913 พนมเทียน จุฬาตรีคุณ หจก.บำรุงสาส์น,หจก.บำรุงสาศ์น,-1 514 42 17/06/2562  895.913 พ - จ
000261 300 ปทุมพร วัชรเสถียร รัฐมนตรีหญิง สนพ.บรรณกิจ,สนพ.บรรณกิจ,25191 669 65 18/07/2562  300 ป 2519 ร
000513 895.913 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว เงาะป่า กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,25451 548 0 05/08/2562  895.913 พ 2545 ง
000530 895.913 พงษ์อนันต์ สรรพานิช ชนกนาถ โรงพิมพ์ บ.เอกพิมพ์ไท จำกัด,โรงพิมพ์ บ.เอกพิมพ์ไท จำกัด,25451 166 0 26/08/2562  895.913 พ 2545 ช
00060 100 วิกรม กรมดิษฐ์ ผมจะเป็นคนดี บ.อัมรินทร์พริ้นติ้ง จำกัด,บ.อัมรินทร์พริ้นติ้ง จำกัด,25471 352 150 20/08/2562 974-92013-5-3 100 ว 2547 ผ
000652 895.913 ประภัสสร เสวิกุล ผมจะเป็นคนดี วิกรม กรมดิษฐ์ มูลนิธิอมตะอัตชีวประวัติ,มูลนิธิอมตะอัตชีวประวัติ,25471 352 150 23/07/2562 974-92013-5-3 895.913 ป 2547 ผ
000653 895.913 ประภัสสร เสวิกุล ผมจะเป็นคนดี วิกรม กรมดิษฐ์ มูลนิธิอมตะอัตชีวประวัติ,มูลนิธิอมตะอัตชีวประวัติ,25471 352 150 23/07/2562 974-92013-5-3 895.913 ป 2547 ผ
000654 895.913 ประภัสสร เสวิกุล ผมจะเป็นคนดี วิกรม กรมดิษฐ์ มูลนิธิอมตะอัตชีวประวัติ,มูลนิธิอมตะอัตชีวประวัติ,25471 352 150 24/07/2562 974-92013-5-3 895.913 ป 2547 ผ
000656 895.913 ประภัสสร เสวิกุล ผมจะเป็นคนดี วิกรม กรมดิษฐ์ มูลนิธิอมตะอัตชีวประวัติ,มูลนิธิอมตะอัตชีวประวัติ,25471 352 150 23/07/2562 974-92013-5-3 895.913 ป 2547 ผ
000657 895.913 ประภัสสร เสวิกุล ผมจะเป็นคนดี วิกรม กรมดิษฐ์ มูลนิธิอมตะอัตชีวประวัติ,มูลนิธิอมตะอัตชีวประวัติ,25471 352 150 23/07/2562 974-92013-5-3 895.913 ป 2547 ผ
  หน้าแรก หน้าที่ 1/420 ไปหน้าที่ 2 หน้าสุดท้าย
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]