วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

 
แสดง รายการ หน้าที่
|ลงทะเบียน|พิมพ์บาร์โค๊ด|พิมพ์แถบรหัส(A6)แนวนอน|
ที่เลขทะเบียนลักษณะชื่อเรื่องเจ้าของผู้ผลิตจังหวัดปีที่ผลิตวันที่ลงทะเบียนจำนวนราคา
1
BK000002
หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสสลับสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
2
BK000003
หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสสลับสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
3
BK000004
หนังสือการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
4
BK000005
หนังสือการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
5
BK000006
หนังสือเครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
6
BK000007
หนังสือเครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
7
BK000008
หนังสือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
8
BK000009
หนังสือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
9
BK000010
หนังสือหม้อแปลงไฟฟ้าสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
10
BK000011
หนังสือหม้อแปลงไฟฟ้าสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
11
BK000012
หนังสืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
12
BK000013
หนังสืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
13
BK000014
หนังสืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
14
BK000015
หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสสลับสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
15
BK000016
หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสสลับสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
16
BK000017
หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสสลับสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
17
BK000018
หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
18
BK000019
หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
19
BK000020
หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
20
BK000021
หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
21
BK000022
หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
22
BK000023
หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
23
BK000024
หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
24
BK000025
หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
25
BK000026
หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
26
BK000027
หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสื่อไทยสื่อไทยกรุงเทพ255316/11/255411000
27
BK000028
หนังสือบัญชีเบื้องต้น 2BBMBBMกรุงเทพ255317/11/255411000
28
BK000029
หนังสือการบัญชีเฉพาะกิจการBBMBBMกรุงเทพ255317/11/255411000
29
BK000030
หนังสือการบัญชีบริษัทBBMBBMกรุงเทพ255317/11/255411000
30
BK000031
หนังสือการบัญชีร่วมค้าและฝากขายBBMBBMกรุงเทพ255317/11/255411000
31
BK000032
หนังสือการบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญBBMBBMกรุงเทพ255317/11/255411000
32
BK000033
หนังสือการสอบบัญชีBBMBBMกรุงเทพ255317/11/255411000
33
BK000034
หนังสือการบัญชีสำหรับกิจการพิเศษBBMBBMกรุงเทพ255317/11/255411000
34
BK000035
หนังสือบัญชีเกี่ยวกับภาษีBBMBBMกรุงเทพ255317/11/255411000
35
BK000036
หนังสือระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้าBBMBBMกรุงเทพ255317/11/255411000
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]