วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2886
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

 
แสดง คน หน้าที่
พิมพ์รายชื่อหน้านี้
 ปวช.1  ปวช.2  ปวช.3  ปวส.1  ปวส.2  ปวช. ตกค้าง  ปวส. ตกค้าง  ครู-บุคลากร  บุคคลทั่วไป 
--|-- รหัสชื่อ - สกุล--|--ที่อยู่สมัครหมดอายุ--
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00003  ภูวดล มิ่งขวัญ   00003นายภูวดล มิ่งขวัญ ครู-บุคลากร  101 ม. 2 อำเภอต.หนองครก อ.เมือง 20/07/254920/07/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00004  ยุทธสาร สารการ   00004นายยุทธสาร สารการ ครู-บุคลากร  629 ม.7 อำเภอต. กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย โทรศัพท์  0-19764435 24/07/254924/07/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 000054  สุธาสินี ยอดโพธิ์   000054นายสุธาสินี ยอดโพธิ์ ครู-บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 21/11/254921/11/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00007  กัณหา อุทธิเสน   00007นายกัณหา อุทธิเสน ครู-บุคลากร  273/17 ม. 8 อำเภอต. โพธิ์ อ. เมือง 01/08/254901/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00009  อำนาจ จันทวิเศษ   00009นางสาวอำนาจ จันทวิเศษ ครู-บุคลากร  1045 ม.7 ซ.สุขาภิบาล 3 อำเภอต. กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย 04/08/254904/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00011  นิรันดร์ สมมุติ   00011นายนิรันดร์ สมมุติ ครู-บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 07/08/254907/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00016  สมวารี โปร่งจิต   00016นางสาวสมวารี โปร่งจิต ครู-บุคลากร  82 ม. 1 อำเภอต. ทุ่งไชย อ. อุทุมพรพิสัย จังหวัดจ. ศรีสะเกษ 33120 11/08/254911/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00018  คำพา ขันตี   00018นายคำพา ขันตี ครู-บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 17/08/254917/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00021  สมาน สมจริง   00021นายสมาน สมจริง ครู-บุคลากร  319/34 ม. 8 อำเภอต. หนองครก อ. เมือง จังหวัดจ. ศรีสะเกษ 33000 24/08/254924/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00022  พยนต์ สืบเสน   00022นายพยนต์ สืบเสน ครู-บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 31/08/254931/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00027  ผ่องพิศุทธิ์ พันตัน   00027นางสาวผ่องพิศุทธิ์ พันตัน ครู-บุคลากร  เทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมือง 03/10/254903/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00028  วสันต์ ลาดศิลา   00028นายวสันต์ ลาดศิลา ครู-บุคลากร  2 หมุ่2 บ้านภูมิคดี อำเภออ.สังขะ จ.สุรินทร์ 18/09/254918/09/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00029  วสันต์ ลาดศิลา   00029นายวสันต์ ลาดศิลา ครู-บุคลากร  2 หมุ่2 บ้านภูมิคดี อำเภออ.สังขะ จ.สุรินทร์ 18/09/254918/09/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00031  ทวี สุดหล้า   00031นายทวี สุดหล้า ครู-บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมือง 05/10/254905/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00035  มัลลิกา สิทธิโชค   00035นางมัลลิกา สิทธิโชค ครู-บุคลากร/1  202/189 กุลวดีหนองเม็ก หมู่ที่ 1 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  3300 โทรศัพท์  045611085 19/10/254919/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00039  วสันต์ ลาดศิลา   00039นายวสันต์ ลาดศิลา ครู-บุคลากร  2 หมุ่2 บ้านภูมิคดี อำเภออ.สังขะ จ.สุรินทร์ 18/09/254918/09/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00047  อภิลักษ์ ขันคำ   00047นายอภิลักษ์ ขันคำ ครู-บุคลากร  72 ม.3 อำเภอยางชุมใหญ่ อำเภอ ยางชุมน้อย 24/10/254924/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00048  สุริยา ภิรมย์   00048นายสุริยา ภิรมย์ ครู-บุคลากร  84 ม. 6 อำเภอเมือง 24/10/254924/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00049  เอกวิทย์ นรทีทาน   00049นายเอกวิทย์ นรทีทาน ครู-บุคลากร  1ม.11 อำเภอจังหาร 24/10/254924/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00050  ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์   00050นายธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ครู-บุคลากร  26/4 ม4 อำเภออ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 25/10/254925/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00052  สุวรรณ์ วงศ์เจริญ   00052นายสุวรรณ์ วงศ์เจริญ ครู-บุคลากร  15/4ม.4 อำเภออ.บางบัวทอง 26/10/254926/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 00056  สุจีรา ภู่ธราภรณ์   00056นางสาวสุจีรา ภู่ธราภรณ์ ครู-บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 18/12/254918/12/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 01972  อัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์   01972นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์ ครู-บุคลากร  27 ม.19 อำเภอนาเมือง อ.เสลภูมิ 04/10/254904/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 02523  เพ็ญนภา แซ่ลิ้ม   02523นางสาวเพ็ญนภา แซ่ลิ้ม ครู-บุคลากร  20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  74000 โทรศัพท์  0867506731 26/11/255026/11/25531
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 02871  สมวารี โปร่งจิต   02871นางสาวสมวารี โปร่งจิต ครู-บุคลากร  82 ม. 1 อำเภอต. ทุ่งไชย อ. อุทุมพรพิสัย จังหวัดจ. ศรีสะเกษ 33120 11/08/254911/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 02956  เอกวิทย์ นรทีทาน   02956นายเอกวิทย์ นรทีทาน ครู-บุคลากร  1ม.11 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 24/10/254924/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 08669  พิเชษฐ ศักดิ์สูง   08669นายพิเชษฐ ศักดิ์สูง ครู-บุคลากร  22ม4 อำเภออ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 26/10/254926/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 09404  นิธิกานต์ ธนิตชัยพัฒน์   09404นางสาวนิธิกานต์ ธนิตชัยพัฒน์ ครู-บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมือง 11/10/254911/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10001  สมควร ทองมีมาก   10001นายสมควร ทองมีมาก ครู-บุคลากร  01/09/255201/09/25551
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10002  สุวิรัน รัตนสุบรรณ   10002นางสาวสุวิรัน รัตนสุบรรณ ครู-บุคลากร/1  01/09/255201/09/25551
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 10611  สุระภี ผกาพันธ์   10611นายสุระภี ผกาพันธ์ ครู-บุคลากร  134/157 ม.7 อำเภอต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ 03/08/254903/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 13714  เสาวนีย์ บุญปลูก   13714นางสาวเสาวนีย์ บุญปลูก ครู-บุคลากร  43 ม.5 อำเภอ ต. กฤษณา อ.ขุขันธ์ จังหวัดจ. ศรีสะเกษ 33000 23/08/254923/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 15755  คำพา ขันตี   15755นายคำพา ขันตี ครู-บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 17/08/254917/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 16375  อัจฉราวดี สันตพันธ์   16375นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์ ครู-บุคลากร  263 ม. 11 อำเภอต.น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ จังหวัดจ. ศรีสะเกษ 33110 07/09/254907/09/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 17231  สุริยา ภิรมย์   17231นายสุริยา ภิรมย์ ครู-บุคลากร  84 ม. 6 อำเภอเมือง 24/10/254924/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 19380  อำนาจ จันทวิเศษ   19380นางสาวอำนาจ จันทวิเศษ ครู-บุคลากร  1045 ม.7 ซ.สุขาภิบาล 3 อำเภอต. กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย 04/08/254904/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 23749  วสันต์ ลาดศิลา   23749นายวสันต์ ลาดศิลา ครู-บุคลากร  2 หมุ่2 บ้านภูมิคดี อำเภออ.สังขะ จ.สุรินทร์ 18/09/254918/09/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 23847  นางพวงรัตน์ ธรรมคุณ   23847นางสาวนางพวงรัตน์ ธรรมคุณ ครู-บุคลากร  205 ม. 8 อำเภอต.หมากเขียบ อ. เมือง 08/08/254908/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 24061  นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง   24061นางสาวนางยุภาพรรณ ก้านเหลือง ครู-บุคลากร  444/16 ม. 8 อำเภอต. หนองครก อ. เมือง 07/08/254907/08/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 26086  สุวรรณ์ วงศ์เจริญ   26086นายสุวรรณ์ วงศ์เจริญ ครู-บุคลากร  15/4ม.4 อำเภออ.บางบัวทอง 26/10/254926/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 27524  นางรัตน์ดา เจนจิตต์   27524นางสาวนางรัตน์ดา เจนจิตต์ ครู-บุคลากร  134/149 ม.7 อำเภอต. โพธิ์ อ. เมือง 27/07/254927/07/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 27585  กมลีรัตน์ รัชมาศ   27585นางสาวกมลีรัตน์ รัชมาศ ครู-บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 29/01/255029/01/25531
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 39698  ชนะพล ผลสุข   39698นายชนะพล ผลสุข ครู-บุคลากร  73/1 ถ. ศรีวิเศษ อำเภอต. เมืองเหนือ อ. เมือง จังหวัดจ. ศรีสะเกษ 33000 19/09/254919/09/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 39714  ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์   39714นายธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ครู-บุคลากร  26/4 ม4 อำเภออ.คลองหลวง 25/10/254925/10/25521
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 45527  ยุทธสาร สารการ   45527นายยุทธสาร สารการ ครู-บุคลากร  629 ม.7 อำเภอต. กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย โทรศัพท์  0-19764435 24/07/254924/07/25521
 SISAT Library V 4.05   [ 18  สิงหาคม  2560 ]