วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

 
แสดง คน หน้าที่
พิมพ์รายชื่อหน้านี้
 ปวช.1  ปวช.2  ปวช.3  ปวส.1  ปวส.2  ปวช. ตกค้าง  ปวส. ตกค้าง  ครู-บุคลากร  บุคคลทั่วไป  ปริญญาตรี  นักศึกษาจบการศึกษา 
--|-- รหัสชื่อ - สกุล--|--ที่อยู่สมัครหมดอายุ--
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010001  กรกฎ เบิกบาล    ดูรายละเอียด 6021010001นายกรกฎ เบิกบาล ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010002  กฤตวิทย์ พิมพ์อุบล   6021010002นายกฤตวิทย์ พิมพ์อุบล ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010003  กฤติชาติ ใยพรม   6021010003นายกฤติชาติ ใยพรม ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010004  กฤษฎา อุ่นแก้ว   6021010004นายกฤษฎา อุ่นแก้ว ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010005  กฤษณพันธ์ สุทนต์   6021010005นายกฤษณพันธ์ สุทนต์ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010006  กฤษณรงค์ บุญพามา   6021010006นายกฤษณรงค์ บุญพามา ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010007  กล้าณรงค์ บัวเพชร   6021010007นายกล้าณรงค์ บัวเพชร ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010011  กิตติพงษ์ มณีแผง   6021010011นายกิตติพงษ์ มณีแผง ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010012  กิตติภพ สุวรรณพันธ์   6021010012นายกิตติภพ สุวรรณพันธ์ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010013  ก้องภพ จิตต์เวทย์กุล   6021010013นายก้องภพ จิตต์เวทย์กุล ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010014  จิรวัฒน์ หารบุรุษ   6021010014นายจิรวัฒน์ หารบุรุษ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010017  จิรายุ สกุณี   6021010017นายจิรายุ สกุณี ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010019  จิรายุส โพธิ   6021010019นายจิรายุส โพธิ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010020  จุติราช แข็งฤทธิ์   6021010020นายจุติราช แข็งฤทธิ์ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010021  ชญานนท์ ยะภา   6021010021นายชญานนท์ ยะภา ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010023  ชยันต์ ธรรมวัติ   6021010023นายชยันต์ ธรรมวัติ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010024  ชยากร เย็นใจ   6021010024นายชยากร เย็นใจ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010149  สิทธิกร สุขสนอง   6021010149นายสิทธิกร สุขสนอง ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010150  สิทธิชัย อำนวย   6021010150นายสิทธิชัย อำนวย ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010151  สิทธินนท์ ทองคำสาร   6021010151นายสิทธินนท์ ทองคำสาร ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010183  เกียรติศักดิ์ ภาคภูมิ   6021010183นายเกียรติศักดิ์ ภาคภูมิ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010184  เจษฎากร นพพันธ์   6021010184นายเจษฎากร นพพันธ์ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010008  กัญญารัตน์ สติภา   6021010008นางสาวกัญญารัตน์ สติภา ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010028  ชัยนกร คำแพง   6021010028นายชัยนกร คำแพง ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010029  ชัยมงคล ลาลับ   6021010029นายชัยมงคล ลาลับ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010032  ชินวัตร ก้านท้าว   6021010032นายชินวัตร ก้านท้าว ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010036  ณรงค์ศักดิ์ นาครินทร์   6021010036นายณรงค์ศักดิ์ นาครินทร์ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010038  ณัฎฐนันท์ สมสนิท   6021010038นายณัฎฐนันท์ สมสนิท ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010039  ณัฐกิตติ์ พะวร   6021010039นายณัฐกิตติ์ พะวร ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010040  ณัฐนนท์ ยศเสนา   6021010040นายณัฐนนท์ ยศเสนา ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010042  ณัฐพงศ์ สุโพธิ์   6021010042นายณัฐพงศ์ สุโพธิ์ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010044  ณัฐพงษ์ น้อยแก้ว   6021010044นายณัฐพงษ์ น้อยแก้ว ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010046  ณัฐพล สุระสิงห์   6021010046นายณัฐพล สุระสิงห์ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010048  ณัฐวัฒน์ บุญนำ   6021010048นายณัฐวัฒน์ บุญนำ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010049  ณัฐวุฒิ สุวรรณเสาร์   6021010049นายณัฐวุฒิ สุวรรณเสาร์ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010050  ณัฐวุฒิ แซ่อ้วง   6021010050นายณัฐวุฒิ แซ่อ้วง ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010063  ธนัชชา จันทร์นวล   6021010063นางสาวธนัชชา จันทร์นวล ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010108  ภิรมย์พร วงศ์เจริญ   6021010108นางสาวภิรมย์พร วงศ์เจริญ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010152  สิทธิพงษ์ จันแดง   6021010152นายสิทธิพงษ์ จันแดง ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010153  สิทธิศักดิ์ สิมลี   6021010153นายสิทธิศักดิ์ สิมลี ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010157  สุภกิจ อุทุม   6021010157นายสุภกิจ อุทุม ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010185  เดชิษฐ ดวงมณี   6021010185นายเดชิษฐ ดวงมณี ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010187  เสกสรร อินดา   6021010187นายเสกสรร อินดา ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010051  ณัฐิวุฒิ ศิลาวงศ์   6021010051นายณัฐิวุฒิ ศิลาวงศ์ ปวช.3  12/05/256012/05/25631
แก้ไขข้อมูลสมาชิก 6021010053  ทรงวุฒิ ไชยปัญญา   6021010053นายทรงวุฒิ ไชยปัญญา ปวช.3  12/05/256012/05/25631
 SISAT Library V 4.05   [ 27  มกราคม  2563 ]