วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online 712
ชาย
342
หญิง
799
ชาย
474
หญิง
653
ชาย
442
หญิง
847
ชาย
424
หญิง
692
ชาย
517
หญิง
1
ชาย
3
หญิง

ชาย

หญิง
101
ชาย
12
หญิง

ชาย

หญิง
82
ชาย
49
หญิง
1663
ชาย
1096
หญิง
รวม
ร้อยละ
ระดับชั้น
1054
11
ปวช.1
1273
14
ปวช.2
1095
12
ปวช.3
1271
14
ปวส.1
1209
13
ปวส.2
4
0
ปวช. ตกค้าง
0
0
ปวส. ตกค้าง
113
1
ครู-บุคลากร
0
0
บุคคลทั่วไป
131
1
ปริญญาตรี
2759
30
นักศึกษาจบการศึกษา
รวมทั้งสิน 9,317 คน ชาย 5,871 คน หญิง 3,446 คน
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]