วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร 0-4561-2396
หนังสือแนะนำ ค้นหาสมาชิก ค้นหาหนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ พิมพ์พิมพ์ เข้าสู่ระบบ

หน้าหลักห้องสมุด

  บันทึกการเข้าห้องสมุด

 ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด

 สมาชิกที่ยืมมากที่สุด

 ผลสัมฤทธิ์ห้องสมุด

 เข้าห้องสมุดรายปี/รายเดือน

 เข้าห้องสมุดรายสัปดาห์

 เข้าห้องสมุดรายวัน/ชั่วโมง

 สถิติ/รายชื่อ สมาชิก

 สถิติหนังสือในห้องสมุด

 ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด

 สถิติการยืมหนังสือ

 สถิติการยืมหนังสือรายวัน

 หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด

ระเบียบการใช้บริการ

แนวการจัดห้องสมุด

มาตรฐานห้องสมุด

 รายชื่อโสตทัศน์วัสดุ

 หนังสือเข้ามาใหม่

 รายชื่อหนังสือค้างส่ง

 รายชื่อหนังสือที่ถูกจอง

กิจกรรมห้องสมุด

  บันทึกการอ่าน

  แบบสำรวจรักการอ่าน

 แบบสำรวจห้องสมุด

 Webboard กิจกรรม

 10 ยอดนักอ่านประจำเดือน

 ยอดนักอ่านตามโครงการ

 รายงานผลกิจกรรมห้องสมุด

 สรุปข้อคิดเห็น แบบสำรวจ

การช่วยเหลือ

ระบบ L.C.  

ระบบทศนิยมดิวอี้ D.D.C

 แสดงข้อคิดเห็น

 คำแนะนำการใช้งานระบบ

 เกี่ยวกับ Library Online

หน้าที่ 1/280
ประเภทวัสดุ  
  แสดง   30  รายการ   ทั้งหมด 8,399 รายการ
กระทำการประเภทเลขทะเบียนชื่อเรื่องผู้แต่งพิมพ์ลักษณ์ครั้งที่พิมพ์จำนวนหน้าราคาหมวดหมู่เลขเรียกหนังสือ
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK590349มือใหม่ใช้งาน คอมพิวเตอร์ อัพเดต 2013-2014 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียรสนพ.ซิมพลิฟาย,สนพ.ซิมพลิฟาย,25561504199004 004 พ 2556 ม
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK590351มือใหม่ใช้งาน คอมพิวเตอร์ อัพเดต 2013-2014 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียรสนพ.ซิมพลิฟาย,สนพ.ซิมพลิฟาย,25561504199004 004 พ 2556 ม
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK590350มือใหม่ใช้งาน คอมพิวเตอร์ อัพเดต 2013-2014 ฉบับสมบูรณ์พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียรสนพ.ซิมพลิฟาย,สนพ.ซิมพลิฟาย,25561504199004 004 พ 2556 ม
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK500230สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ASPสำหรับผู้เริ่มต้น รวม โปรเจ็กต์ ASPมณีโชติ สมานไชยสนพ.อินโพเพรส,สนพ.อินโพเพรส,25441378249006.68 006.68 ม 2544 ส
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK500231สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ASPสำหรับผู้เริ่มต้น รวม โปรเจ็กต์ ASPมณีโชติ สมานไชยสนพ.อินโพเพรส,สนพ.อินโพเพรส,25441378249006.68 006.68 ม 2544 ส
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK500232สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ASPสำหรับผู้เริ่มต้น รวม โปรเจ็กต์ ASPมณีโชติ สมานไชยสนพ.อินโพเพรส,สนพ.อินโพเพรส,25441378249006.68 006.68 ม 2544 ส
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5500631กรณีศึกษา การเขียนโปรแกรม ภาษา Cธนัญชัย ตรีภาคบ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25551384199005.133 005.133 ธ 2555 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5500632กรณีศึกษา การเขียนโปรแกรม ภาษา Cธนัญชัย ตรีภาคบ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25551384199005.133 005.133 ธ 2555 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5600594คู่มือการใช้งาน ASP.NETสำหรับ E-Commerceผศ.วฤษาย์ ร่มสายหยุดบ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25541368279006.7882 006.7882 ว 2554 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5600596คู่มือการใช้งาน ASP.NETสำหรับ E-Commerceผศ.วฤษาย์ ร่มสายหยุดบ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25541368279006.7882 006.7882 ว 2554 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5600597คู่มือการใช้งาน ASP.NETสำหรับ E-Commerceผศ.วฤษาย์ ร่มสายหยุดบ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25541368279006.7882 006.7882 ว 2554 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5901270จัดการฐานข้อมูลเชริฟเวอร์ ด้วย Tranact-SQLธนพล ฉันจรัสวิชัยบ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25561176190005.74 005.74 ธ 2556 จ
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5502039สร้างสรรค์ปั้นแต่งเว็บไซด์สวย ด้วย CSSกุลวดี โภคสวัสดิ์บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25541424299006.78 006.78 ก 2554 ส
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5503470คัมภีร์นักการตลาดปฎิพล ตั้งจักรวารนนท์บ.เอ็กซ์เปอร์เน็ท จำกัด,บ.เอ็กซ์เปอร์เน็ท จำกัด,25531377360658.8 658.8 ป 2553 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5500633กรณีศึกษา การเขียนโปรแกรม ภาษา Cธนัญชัย ตรีภาคบ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25551384199005.133 005.133 ธ 2555 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5500634กรณีศึกษา การเขียนโปรแกรม ภาษา Cธนัญชัย ตรีภาคบ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25551384199005.133 005.133 ธ 2555 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5500968สร้างสรรค์ปั้นแต่งเว็บไซด์สวย ด้วย CSSกุลวดี โภคสวัสดิ์บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25541424299006.78 006.78 ก 2554 ส
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5501808สร้างสรรค์ปั้นแต่งเว็บไซด์สวย ด้วย CSSกุลวดี โภคสวัสดิ์บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25541424299006.78 006.78 ก 2554 ส
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5501806สร้างสรรค์ปั้นแต่งเว็บไซด์สวย ด้วย CSSกุลวดี โภคสวัสดิ์บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25541424299006.78 006.78 ก 2554 ส
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5501001สร้างสรรค์ปั้นแต่งเว็บไซด์สวย ด้วย CSSกุลวดี โภคสวัสดิ์บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25541424299006.78 006.78 ก 2554 ส
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5500047พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008บัญชา ปะสีละเตสังบ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,25521592299005.71262 005.71262 บ 2552 พ
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5600664คู่มือการใช้งานVisual C#2010 ฉบับสมบูรณ์กิตินันท์ พลสวัสดิ์บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,25541488299005.133 005.133 ก 2554 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5600663คู่มือการใช้งานVisual C#2010 ฉบับสมบูรณ์กิตินันท์ พลสวัสดิ์บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,25541488299005.133 005.133 ก 2554 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5600662คู่มือการใช้งานVisual C#2010 ฉบับสมบูรณ์กิตินันท์ พลสวัสดิ์บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,25541488299005.133 005.133 ก 2554 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5600665คู่มือการใช้งานVisual C#2010 ฉบับสมบูรณ์กิตินันท์ พลสวัสดิ์บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,25541488299005.133 005.133 ก 2554 ค
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5303094Advance.net Programming ฉบับสมบูรณ์ศุภชัย สมพานิชบ.ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด,บ.ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด,25501560375005.118 005.118 ศ 2550 ฉ
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5303093Advance.net Programming ฉบับสมบูรณ์ศุภชัย สมพานิชบ.ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด,บ.ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด,25501560375005.118 005.118 ศ 2550 ฉ
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5501462พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ด้วย VB & VC#ศุภชัย สมพานิชบ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,25551382275005.118 005.118 ศ 2555 ช
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5501475พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ด้วย VB & VC#ศุภชัย สมพานิชบ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,25551382275005.118 005.118 ศ 2555 ช
หนังสืออยู่บนชั้นวาง คลิ๊กที่นี่เพื่อจองหนังสือ BK5501464พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ด้วย VB & VC#ศุภชัย สมพานิชบ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด,25551382275005.118 005.118 ศ 2555 ช
หมายเหตุ เมื่อต้องการแสดงเฉพาะรายการใดให้คลิดเลือกที่รายการนั้น เช่น คลิกที่ ขื่อผู้แต่ง ระบบจะแสดงหนังสือของผู้แต่งนี้ทั้งหมด สถานะ ถ้ามีการยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด จะแสดงรหัสสมาชิก [กำหนดส่ง] ท่านสามารถคลิ๊กที่ ภาพแสดงสถานะเพื่อทำการจองหนังสือ
คลิ๊กที่ รายชื่อหนังสือ ถ้าต้องการแก้ไข [book.php]
 SISAT Library V 4.05   [ 24  ตุลาคม  2562 ]